Charters Services

Worldtrans is a leading aviation services company based in Vietnam,
which offers expertise to fulfill your needs in terms of Airline Representation (GSSA), ...

Cargo GSSA

Worldtrans is a leading aviation services company based in Vietnam,
which offers expertise to fulfill your needs in terms of Airline Representation (GSSA), ...

Passenger GSSA Services

Worldtrans is a leading aviation services company based in Vietnam,
which offers expertise to fulfill your needs in terms of Airline Representation (GSSA), ...

Worldtrans News

  • CEO WorldTrans biến 'nguy thành cơ' thời Covid-19

    Mất nguồn thu từ bán vé máy bay, tour trọn gói vì Covid-19, WorldTrans chuyển sang vận chuyển hàng, tổ chức chuyến bay charter đưa công dân qua lại giữa các nước.

Our Services

Our Partner

Worldtrans Worldwide Aviation Services